Konfigurator PJK

Konfigurator PJK Grupa został stworzony w celu umożliwienia samodzielnego generowania modeli 3D, dokumentacji płaskiej oraz zestawień materiałowych projektowanych i zamawianych produktów. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia możemy zobaczyć zestaw skrzynek pocztowych oraz przesyłkomatów, maszyn wydających oraz zabudów wewnętrzych i elewacyjnych z dodatkami w 3D, odpowiednio go skonfigurować, sprawdzić jego wymiary oraz przygotować projekt  i złożyć zamówienie. Narzędzie to w znaczący sposób przyspiesza i ułatwia prace przy przestrzeganiu podstawowych zasad pracy projektanta.

Przejdź do konfiguratora: https://konfigurator.pjk.com.pl/

Narzędzie to umożliwia przesłanie zamówienia oraz wygenerowanie następujących materiałów:

  • klikając na opcję IAM/IPT wygenerowanie modelu 3D dedykowanego do programu Autodesk Inventor;
  • klikając na opcję RFA wygenerowanie modelu 3D dedykowanego do programu Autodesk Revit;
  • klikając na opcję BOM owygenerowanie zestawienia materiałów w formie pliku CSV;
  • klikając na opcję Drawing wygenerowanie rysunku2D w formacie DWG.

Dla architektów: Konfigurator 3D firmy PJK Grupa generuje pliki w formacie RFA (Revit Family) w wersji 2022. Jest on gotowy do użycia przez program Autodesk Revit 2022 i nowsze. Wszystkie modele są prawidłowo zeskalowane w systemie metrycznym. Głównym parametrem do ustawienia po wczytaniu modelu do projektu jest parametr Rzędna względem poziomu, który wartością powinien odpowiadać parametrowi Wysokość montażu skrzynek z konfiguratora internetowego. 
 
W przypadku chęci użycia plików RFA wygenerowanych przez konfigurator w programie Archicad wystarczy przeształcić modele do formatu GDL (więcej informacji tutaj:https://community.graphisoft.com/t5/Collaboration-with-other/Converting-RFA-files-into-GDL-Objects/ta-p/303853)
Menu