Norma EN 13724

Norma EN 13724 określa wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe, poziom bezpieczeństwa korespondencji, odporność na warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo użytkowników. Określa ona również usytuowanie skrzynek i warunki dostępu dla operatorów do oddawczych skrzynek pocztowych.

Wymiary otworu wrzutowego szkrzynki powinny wynosić:

1. 30 - 40 x 230 - 280 mm - w przypadku skrzynek w których przesyłki listowe są umieszczane krótszą krawędzią.

2. 30 - 40 x 325 - 440 mm - w przypadku skrzynek w których przesyłki listowe są umieszczane dłóższą krawędzią.

Odporność na warunki atmosferyczne

0 - nie posiada odporności

3 - wysoka odporność

4 - bardzo wysoka odporność

Norma ta określa pozostałe warunki dotyczące zamykania klapek, odporności ogniowej, zapobiegania kradzieży, wymiarów oraz innych parametrów. Warunki spełniania normy muszą być poparte odpowiednimi badaniami.

 

element pjk str 26
Menu