Norma EN 13724

Norma EN 13724 określa wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe, poziom bezpieczeństwa korespondencji, odporność na warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo użytkowników. Określa ona również usytuowanie skrzynek i warunki dostępu dla operatorów do oddawczych skrzynek pocztowych.

Wymiary otworu wrzutowego szkrzynki powinny wynosić:
1. 30 - 40 x 230 - 280 mm - w przypadku skrzynek w których przesyłki listowe są umieszczane krótszą krawędzią.
2. 30 - 40 x 325 - 440 mm - w przypadku skrzynek w których przesyłki listowe są umieszczane dłóższą krawędzią.

Odporność na warunki atmosferyczne
0 - nie posiada odporności
3 - wysoka odporność
4 - bardzo wysoka odporność

Norma ta określa pozostałe warunki dotyczące zamykania klapek, odporności ogniowej, zapobiegania kradzieży, wymiarów oraz innych parametrów. Warunki spełniania normy muszą być poparte odpowiednimi badaniami.

Menu